మీ పిల్లలకి స్పూర్తినివ్వండి – ప్రపంచాన్ని చైతన్యం చెయ్యండి

Mee Pillaliki Spoorthinivvandi

సద్గురు జగ్గీవాస్‌దేవ్

Sadguru jaggeevasudevరూ. 25


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


‘చదువు’ పై ఈనాటి త్వరితగతి జీవనంలో విద్యార్థులు (పిల్లలు), వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్ని, ఎన్నో అభిప్రాయభేదాల్ని, ఆలోచనల్ని సద్గురు పరీక్షిస్తున్నారు. ఈ ప్రయత్నంలో అనన్యమైన ఒక కొత్త మార్గాన్ని సద్గురు సూచిస్తున్నారు. ఆయన చెప్పే ‘కీలకమైన పరిష్కారం’ పసివాళ్ళలోని అత్యంత మౌలికమైన ఆసక్తిని పునరుద్ధరించటమే. ”నేర్చుకోవాలన్న తపనను పసివాళ్ళలో ఉద్దీపింపజేయగలిగితే అతడు నేర్చుకుంటూనే వుంటాడు”.

Books By This Author

Book Details


Titleమీ పిల్లలకి స్పూర్తినివ్వండి – ప్రపంచాన్ని చైతన్యం చెయ్యండి
Writerసద్గురు జగ్గీవాస్‌దేవ్
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978-93-88492-73-7
Book IdEBK024
Pages 32
Release Date20-Jan-2011

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37945
9331