సావిత్రి

Savitri

శ్రీ అరవిందయోగి

Sri Aravindha yogiరూ. 400


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


పొరుగునుంచి తెలుగులోకి: విమర్శ, చర్చలకోసం 03
మూలం: శ్రీ అరవిందయోగి
తెలుగు సేత : ప్రొ. తంబిశెట్టి రామకృష్ణ
పుస్తకమాలిక సంపాదకులు: అడ్లూరు రఘురామరాజు
సంపాదకులు : దుర్గెంపూడి చంద్రశేఖర రెడ్డి

About This Book


మహాభారతంలో ఉటంకించబడిన సావిత్రి-సత్యవంతుల ప్రణయగాథ, మృత్యువును జయంచిన విజయగాథ. మర్త్య ప్రవృత్తులకు, అమర్త్య స్థితికి, మర్త్యుల ఆకాంక్షలకు, అద్దం పడుతూ వేద విహితంగా ఉన్న ఇతివృత్తం ఇది. అరవిందయోగి ఆంగ్లంలో రచించిన అద్భుత మహాకావ్యానికి తెలుగు అనువాదం.

Books By This Author

Book Details


Titleసావిత్రి
Writerశ్రీ అరవిందయోగి
Categoryఅనువాదాలు
Stock 200
ISBN978-93-80409-00-9
Book IdEBI031
Pages 848
Release Date21-Jan-2009

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36351
4921