శ్రీ మద్రామాయణం

Sri Madramayanam

వనం జ్వాలా నరసింహారావు

Vanam Jwala Narasimha Raoరూ. 750


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


శ్రీ మద్రామాయణం
వక్త
“ఆంధ్ర వాల్మీకి-కవి సార్వభౌమ”
శ్రీ వాసుదాస స్వామి
ముఖచిత్రం:  బాపు

About This Book


మనుష్యులు దేవతల దయకై అర్రులు చాచనక్కరలేదు. దేవతలే తమ అవసరాలకై మనుష్యుల వెంట పడతారనేది రామాయణంలో ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది. వాల్మీకిని ఆదికవిగా చేస్తూ సంస్కృతంలో వెలిసిన ఈ ఆదికావ్యాన్ని యథాతథంగా తెలుగులోకి పద్య కావ్యంలా 24 వేల పద్యాలతో కూర్చి తెలుగులో శ్రీ వాసుదాసస్వామి చేశారు. వావిలకొలను సుబ్బారావుగ లౌకిక విద్యా వాసంగముల సారమును చూచి, వాటిని పరిత్యజించి అవధూతగ తపస్సంపన్నులైన శ్రీవాసుదాసస్వామి తెలుగులో ఉండే అన్ని అందాలను ఇందులో పొందుపరచి శ్రీరామాయణంగా మార్చారు.

Books By This Author

Book Details


Titleశ్రీ మద్రామాయణం
Writerవనం జ్వాలా నరసింహారావు
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978-81-952308-8-4
Book IdEBU013
Pages 1150
Release Date15-Aug-2021

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36202
4530