రైతు రక్షణ యాత్ర

Rythu Rakshana Yatra

వకుళాభరణం రామకృష్ణ

Vakulabharanam Ramakrishna


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.90


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


ఆంధ్ర రైతు రక్షణ యాత్ర జరిగి సుమారు అర్ధ శతాబ్దం గడుస్తున్నప్పటికీ, ఈ యాత్ర
చారిత్రక ప్రాధాన్యత ఎంత మాత్రం మాసిపోలేదని చెప్పడానికి ఇప్పుడు హైదరాబాద్‌
కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయం ప్రొఫెసర్‌, సుప్రసిద్ధ చరిత్ర పరిశోధకులు, మార్క్సిస్టు మేధావి
అయిన డాక్టర్‌ వకుళాభరణం రామకృష్ణ గారు రచించిన ఈ అమూల్యమైన గ్రంథం
ప్రబల నిదర్శనమని చెప్పవచ్చు.

About This Book


--

Books By This Author

Book Details


Titleరైతు రక్షణ యాత్ర
Writerవకుళాభరణం రామకృష్ణ
Categoryచరిత్ర
Stock 100
ISBN--
Book IdEBT022
Pages 104
Release Date30-Dec-2020

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36204
4534