దక్కను కవుల జీవితచిత్రాలు

Dakkanu Kavula Jiivithachitraalu

కావలి వెంకట రామస్వామి

Kavali Venkata Ramaswami


M.R.P: రూ.100

Price: రూ.80


- +   

Publisher:  EmescoBooks Pvt.Ltd.


Classics in History Sr. No. 5 (2020)
Andhra Pradesh History Congress
General Editor : Vakulabharanam Ramakrishna
Dakkanu Kavula Jiivithachitraalu
Kavali Venkata Ramaswami
with a preface by : Velcheru Narayana Rao
దక్కను కవుల జీవితచిత్రాలు
వెల్చేరు నారాయణరావు పీఠికతో
- కావలి వెంకట రామస్వామి
అనువాదం : డా. ఎ.వి. పద్మాకర రెడ్డి

About This Book


ఒక జాతి సాహిత్య స్వరూపం మొత్తాన్ని పాశ్చాత్య భావాలకు అనుకూలంగా మార్చడం, అది కూడా ఏదో గొప్ప పని చేస్తున్న వాడిలాగా కాకుండా మామూలుగా చేయడం రామస్వామి చేసిన పెద్ద మార్పు. ఆ మార్పు ఫలితాన్ని ఇప్పటికీ మనం తెలియకుండానే కొనసాగిస్తున్నాం.

Books By This Author

Book Details


Titleదక్కను కవుల జీవితచిత్రాలు
Writerకావలి వెంకట రామస్వామి
Categoryచరిత్ర
Stock 100
ISBN978-93-90091-37-9
Book IdEBT014
Pages 136
Release Date14-Aug-2020

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36392
5036