అశేష పాఠకలోకం కోరిక మేరకు ఎమెస్కోబుక్సు ఇప్పుడు ఎమెస్కో బుక్స్ వెబ్‌సైట్ ద్వారా కూడా లభిస్తున్నాయి.    
Know your Thyroid

Know your Thyroid

డా.అశోక్‌ వెంకటనర్సు

Dr. Ashok Venkata Narasu



రూ. 60


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


Thyroid disorders are as common as diabetes among public, but receive much less space in the print media (and time on the electronic media) than it and commercial angle is partly to be blamed for it.

Books By This Author

Book Details


TitleKnow your Thyroid
Writerడా.అశోక్‌ వెంకటనర్సు
CategoryEnglish Books
Stock Not Available
ISBN978-93-90091-21-8
Book IdEBT010
Pages 88
Release Date14-Mar-2020

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
37594
8357