సాహితీ ప్రచురణలు, ఎమెస్కో బుక్స్ అమెజాన్,ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లలో లభిస్తాయి. https://sahithibooks.com/లో కూడా లభ్యం.    
త్యాగరాజ - కృతుల్లో పదవిన్యాసం మోక్షసన్న్యాసం

Tyagaraja : Lyric to Liberation

సుధ ఈమని

Sudha Emanyరూ. 100


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


--

About This Book


ఈ పుస్తకం ప్రధాన లక్ష్యం త్యాగరాజు పారమార్థిక చింతనా, శ్రీరామదర్శనానికై నిరంతరావేదనా, ప్రాపంచికవిషయాలపై జుగుప్సా, వీటన్నిటికీ సంబంధించిన భావోద్వేగం తమ కృతుల్లో ఎలా ప్రకటించారో అనే అంశాలని పరిశీలించడమే. త్యాగయ్య తమ గేయకుసుమాలచే భగవంతుని పూజించి నాదబ్రహ్మానందులై ముక్తి పొందారు.

Books By This Author

Book Details


Titleత్యాగరాజ - కృతుల్లో పదవిన్యాసం మోక్షసన్న్యాసం
Writerసుధ ఈమని
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock Available
ISBN978-93-88492-63-8
Book IdEBS036
Pages 144
Release Date08-Oct-2019

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
23830
1206