పడమటి గాలి

‘PaDamati Gaali ’

జి. బలరామయ్య

G. Balaramaiah


M.R.P: రూ.75

Price: రూ.60


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt. Ltd


అపురూప దృశ్యకావ్యం ‘పడమటి గాలి’ ఒక పరిశీలన
Apurupa Drisyakaavyam
‘PaDamati Gaali ’  Oka Pariseelana
జి. బలరామయ్య
G. Balaramaiah

About This Book


పడమటిగాలి వొక అపూర్వ కళాఖండం. అందులోని యితివృత్తమూ, వుపయోగించిన భాషా, పాత్రచిత్రణా, నాటకీకరణా, శిల్పమూ, వస్తు విస్తృతీ ఆధునిక తెలుగు నాటకాలలో వుత్తమోత్తమ రచనగా భాసిల్లజేస్తాయి. కావ్యలక్షణాలూ, నాటక లక్షణాలూ పుణికిపుచ్చుకున్న అద్భుత కావ్యం పడమటిగాలి.

Books By This Author

Book Details


Titleపడమటి గాలి
Writerజి. బలరామయ్య
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN978-93-88492-13-3
Book IdEBS002
Pages 144
Release Date01-Jan-2019

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
35130
1532