జ్ఞాని సన్నిధిలో...

Jnaani Sannidhilo

సద్గురు జగ్గీవాసుదేవ్

Sadguru jaggeevasudev


M.R.P: రూ.150

Price: రూ.120


- +   

Publisher:  Emesco Books Pvt,Ltd.


-

About This Book


 మనుషులందరూ జీవితం రేపు స్థిరపడుతుంది అనుకుంటుంటారు. మీరేమన్నా చేయండి, ఈ వ్యవహారం అలాగే జరుగుతుంటుంది. చివరకు, సగం ప్రపంచాన్ని జయించిన, అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ కూడా జీవితంలో స్థిరపడలేదు. అవునా? అలెగ్జాండర్, ఆయనను ‘గ్రేట్’ ఎందుకంటారో నాకు తెలియదు. బహుశా పూర్తి పేరు ‘గ్రేట్’ కు ‘మూర్ఖుడు’ అని చేర్చడం మర్చిపోయారేమో?

Books By This Author

Book Details


Titleజ్ఞాని సన్నిధిలో...
Writerసద్గురు జగ్గీవాసుదేవ్
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 100
ISBN978-93-86763-83-9
Book IdEBR036
Pages 296
Release Date23-Sep-2018

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
36190
4498