మన పిల్లలకు హిందూమతం చెప్పడం ఎలా?

How To Tell Hinduism To Your Child?

డా. అరవిందరావు.కె

Dr. Aravindharao.K


M.R.P: రూ.50

Price: రూ.45


- +   

Publisher:  Emesco Books


మన పిల్లలకు హిందూమతం చెప్పడం ఎలా?
కె. అరవిందరావు

About This Book


ధర్మం అంటే ధరించి ఉంచేది, అనగా సమాజం విడిపోకుండా జాగ్రత్తగా పట్టి ఉంచేది. ‘ధారణాత్ ధర్మ ఉచ్యతే’ అని దీన్నే సంస్కృతంలో అంటారు. విడిపోకుండా ఉండాలంటే కొన్ని కట్టుబాట్లు, నియమాలు అవసరం. ఆచార వ్యవహారాలు ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఉండాలి. అంతేకాక దేవుడు, స్వర్గం, నరకం ఇట్లాంటి విశ్వాసాల గురించి ఒకే విశ్వాసముండాలి. వీటన్నింటినీ కలిపితే ధర్మం అవుతుంది. అంటే మతమనేది కూడా మన సనాతన ధర్మంలో ఒకభాగంగా చెప్పబడిందే.

Books By This Author

Book Details


Titleమన పిల్లలకు హిందూమతం చెప్పడం ఎలా?
Writerడా. అరవిందరావు.కె
Categoryఆధ్యాత్మికం
Stock 86
ISBN978-93-83652-78-5
Book IdEBN024
Pages 112
Release Date02-May-2014

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015