జాతీయాలు-సామెతల నిఘంటువు

Jaatiiyaalu - Saametala Nighantuvu

లక్ష్మణ్‌రావు పతంగే

Laxman Rao patangay


M.R.P: రూ.75

Price: రూ.60


- +   

Publisher:  Emesco Books


హిందీ-ఉర్దూ  జాతీయాలు-సామెతల నిఘంటువు
                                                        తెలుగు లిపిలో
Hindi-Urdu Jaatiiyaalu - Saametala   Nighantuvu
                                                         Telugu Lipiloo

About This Book


మన రాష్ట్రంలో నూటికి తొంభైశాతం హిందీ ఉపాధ్యాయుల మాతృభాష తెలుగు. అట్టివారి సౌలభ్యం కోసం సామెతలు-జాతీయాలు అన్నీ కలిపి ఒక చిన్న నిఘంటువులా ఉంటే బాగుంటుందని భావించి, ఈ సంకలనం చేయబడింది. ఈ నిఘంటువులో అకారాది అనుక్రమణికలో  సుమారు 3500ల జాతీయాలు, సామెతలు వాని తెలుగు అర్థంతో కూర్చబడ్డాయి.ఈ నిఘంటువులోని విశేషం ఏమిటంటే హిందీ రాని వారు కూడా చదువుకునే విధంగా, హిందీకి తెలుగు ఉచ్చారణ ఇవ్వబడింది.

Books By This Author

Book Details


Titleజాతీయాలు-సామెతల నిఘంటువు
Writerలక్ష్మణ్‌రావు పతంగే
Categoryభాషాసాహిత్యాలు
Stock 100
ISBN978-93-86763-62-4
Book IdEBR014
Pages 120
Release Date28-Feb-2018

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015