సామాజిక న్యాయ మహాసమరం

A Crusade for Social Justice

పి.ఎస్. కృష్ణన్

P.S. Krishnan


M.R.P: రూ.200

Price: రూ.160


- +   

Publisher:  Emescobooks


పీడితుల కోసం పరిపాలనను మలుపు తిప్పినవాడు
Bending Governance Towards The Deprived
కృష్ణన్‌తో సంభాషణ - డా।। వాసంతీదేవి
తెలుగు అనువాదం: టంకశాల అశోక్
Conversations with P.S. Krishnan
by Dr. V. Vasanthi Devi

About This Book


కొందరికి పుట్టుకతోనే ఏదో విషయం పట్ల గాఢమైన ఆసక్తి ఉన్నట్లు తోస్తుంది. మరికొందరికి జీవితారంభంలో ఆ లక్షణం  ఏర్పడి ఒక బలమైన ప్రేరణగా మారి వారిని చివరివరకు అదే మార్గంలో ముందుకు నడిపిస్తుంది. ఆ లక్ష్యానికి, దానిని ముందుకు తీసుకుపోయే వారికి మధ్య ఒకోసారి అవినాభావ సంబంధం ఏర్పడుతుంది. జయాలు, అపజయాలు కూడా ఆ క్రమంలో మైలు రాళ్లవుతాయి. ఆ విధంగా సాగిన ఒక ఉద్యమశీలికి అభివందనగా, తన మహత్తర లక్ష్యపు పునరుద్ఘాటనగా ఈ రచనను పేర్కొనవచ్చు.

Books By This Author

Book Details


Titleసామాజిక న్యాయ మహాసమరం
Writerపి.ఎస్. కృష్ణన్
Categoryఅనువాదాలు
Stock 100
ISBN978-93-86763-56-3
Book IdEBR008
Pages 336
Release Date26-Jan-2018

© 2014 Emescobooks.Allrights reserved
39179
13015